האגוד הארצי לטייסי נתיבי אויר בישראל

כניסה לחברים רשומים

 
מטרות האיגוד

 

- לפעול לקידום, שיפור ושמירה על רמת בטיחות הטיסה בישראל.

- להשמיע את דעת טייסי האיגוד בכל ההיבטים המקצועיים של התעופה המסחרית.

- לייצג את טייסי האיגוד מול רשויות המדינה.

- לדאוג לרווחת הטייסים כעובדים תוך יעוץ, ליווי ותמיכה בכל ענין תעסוקתי - הסכמי עבודה, ארועי בטיחות, שמירה על בריאות.

- האיגוד פועל לשמירה על יחסי עבודה תקינים ועזרה הדדית בין חבריו.


האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אויר בישראל הוקם כאגודה בשנת 1976. זהו איגוד עובדים מקצועי, החבר במעמד עצמאי באירגון ההסדרות החדשה, באגף לאיגוד מקצועי.

האיגוד הישראלי חבר בפדרצית הבינלאומית של איגודי הטייסים 
IFALPA, ופועל במישור הבינלאומי בנושאים רבים הקשורים לתעופה מסחרית.


 

עבור לתוכן העמוד